Onen svět

Průvodce posmrtným životem a paralelními světy

Obsah

Zde jsou klíčová slova pro jednotlivé kapitoly, pokud hledáte něco konkrétního. Doporučuji ale přečíst si vše postupně, abyste v tom neměli zmatek, protože na sebe částečně navazují.

Vědomí a podvědomí

vědomí, podvědomí, duch, duše, spánek, duševní stavy a poruchy, duševní aktivita, svědomí, schopnosti podvědomí, sny a snění, snové symboly, bezvědomí, posmrtný stav duše


Sny a podvědomí

druhy spánku, hypnóza, umělý spánek, regresivní hypnóza, lucidní sny, náměsíčnost, posedlost, paměť, vnitřní hlas, intuice, svědomí, halucinace, vyvolávání duchů, spiritismus


Onen svět

onen svět, astrální svět, hmota, antihmota, temná hmota, fyzika, jemnohomotné světy, duch, dimenze, sféry, reality, zóny, život po smrti, inkarnační světy, konec vesmíru, zánik vesmíru


Příchod na svět

reinkarnace, inkarnace, narození, příchod na svět, pád člověka, vznik vesmíru, vyhnání z ráje, prenatální smlouva, karma, osudové vztahy, osudová láska


Lidé a dévové

dévové, víly, trpaslíci, víla, duch, dévické bytosti, permoníci, stvoření člověka, lidé, humanoidé, evoluce, evoluční linie životní síla, andělé, archandělé, duch svatý, stvořitel


Andělé

andělé, archandělé, prastoření, dévové, zrození ducha, strážní andělé, strážný anděl, poslové Boží, čistí duchové, duchovní hierarchie


Život po životě

onen svět, život po životě, život před životem, posmrtný život, soukromí, domov, nevěra, láska, promiskuita, manželství, sex, sexualita, nahota, stud, děti, zvířata, rodina, rodiče, inkarnace


Smrt a umírání

onen svět, druhý břeh, smrt, průběh umírání, posmrtný život, život po životě, před životem, smrt, umírání, záhrobí, nemoc, interrupce, umělé přerušení těhotenství, eutanázie, přivtělené duše


Svět snů

onen svět, život po životě, život před životem, posmrtný život, sen, emoce, fantazie, myšlenka, skutečnost a virtuální realita, ráj


Astrální a duchovní říše

onen svět, astrální úrovně, posmrtný život, život po životě, před životem, temné zóny, peklo, očistec, nebe, peklo, ráj, duchovní světy, státy, města, vesnice, infrastruktura, doprava


Temné zóny

onen svět, astrální úrovně, posmrtný život, život po životě, život před životem, temné zóny, peklo, očistec, démoni, utrpení, boží trest, trest za hříchy


Smysly ducha

onen svět, život po životě, život před životem, posmrtný život, astrální tělo, éterické tělo, duše, duch, smysly, pohlaví, sexualita, myšlenka, telepatie, vědomí, jasnovidectví, intuice, teleportace, telekineze, dimenze


Časoprostor

fyzikální zákony, cestování časem, pohyb mezi úrovněmi a realitami, orientace v prostoru a čase, projevy času, pohyb v éterickém těle, astrální šňůra


Akašická kronika

akašická kronika, metavědomí, kolektivní vědomí, časoprostor, věštění, magie, osud, cestování časem, minulost, budoucnost, věčnost


Duchové a fantomy

duch, poltergeist, strašení, zjevení, straší, strašidla, zjevení, věštění, halucinace, bermudský trojúhelník, sny, fantomy, telekineze, spiritismus, vyvolávání duchů


Démoni a psychika

démoni, posedlost, duševní, psychická porucha, duševní, psychická nemoc, schizofrenie, obsese, sympatie, antipatie, autismus, sny, sen, zpověď, svátost smíření, bludy


Kosmické nekonečno

stvoření světa, vznik vesmíru, vesmír, kdo je Bůh, Stvořitel, vznik hmoty, velký třesk, duchovní hierarchie, archandělé, teorie všeho, mikrokosmos, makrokosmos, víra


Stvoření světa

stvoření člověka, adam a eva, darwin, darwinova teorie, evoluce, zrození ducha, vznik hmoty, vznik vesmíru, vznik života, původ člověka, stvořitel, stáří ducha, život


Původ člověka

ráj, pád člověka, původ člověka, dobro a zlo, původ člověka, původ lidských ras, atlantida, dědičný hřích, vznik náboženství


O pohlaví

polarita, pohlaví, žena, muž, duch, jing, jang, rodina, trojjedinost, polarizace, homosexulita, transsexualita, bisexualita, změna pohlaví, sexuální úchylka, Adam a Eva, prvotní hřích, desatero


Tělo a čakry

fyzické, energetické, éterické, astrální, mentální, kauzální, duchovní tělo, duch, duše, aura, astrologie, čakry, sympatie, antipatie, povaha, naše identita

Pokračovat