Astrální svět snů

Onen svět

onen svět, astrální svět, hmota, antihmota, temná hmota, fyzika, jemnohomotné světy, duch, dimenze, sféry, reality, zóny, život po smrti, inkarnační světy, konec vesmíru, zánik vesmíru

Příchod na svět a reinkarnace

reinkarnace, inkarnace, narození, příchod na svět, pád člověka, vznik vesmíru, vyhnání z ráje, prenatální smlouva, karma, osudové vztahy, osudová láska

Lidé a dévové

dévové, víly, trpaslíci, víla, duch, dévické bytosti, permoníci, stvoření člověka, lidé, humanoidé, evoluce, evoluční linie životní síla, andělé, archandělé, duch svatý, stvořitel

Andělé a dévové

andělé, archandělé, prastoření, dévové, zrození ducha, strážní andělé, strážný anděl, poslové Boží, čistí duchové, duchovní hierarchie

Život po životě

onen svět, život po životě, život před životem, posmrtný život, soukromí, domov, nevěra, láska, promiskuita, manželství, sex, sexualita, nahota, stud, děti, zvířata, rodina, rodiče, inkarnace

Smrt a umírání

onen svět, druhý břeh, smrt, průběh umírání, posmrtný život, život po životě, před životem, smrt, umírání, záhrobí, nemoc, interrupce, umělé přerušení těhotenství, eutanázie, přivtělené duše

Svět snů

onen svět, život po životě, život před životem, posmrtný život, sen, emoce, fantazie, myšlenka, skutečnost a virtuální realita, ráj

Astrální a duchovní říše

onen svět, astrální úrovně, posmrtný život, život po životě, před životem, temné zóny, peklo, očistec, nebe, peklo, ráj, duchovní světy, státy, města, vesnice, infrastruktura, doprava

Temné zóny

onen svět, astrální úrovně, posmrtný život, život po životě, život před životem, temné zóny, peklo, očistec, démoni, utrpení, boží trest, trest za hříchy