Těla a čakry

Základní dělení těl

Těla dělíme na fyzické tělo (hmotné, 3D tělo), energetické (živočišný magnetismus, elektřina, fluidum oduší, pud, centrum 1.-2. čakra), astrální (nižší a vyšší emocionální, antihmotné 5D tělo, centrum 3.-4. čakra), mentální (nižší duchovní), kauzální (vyšší duchovní) – čakry 5.-6. Sedmá čakra už vlastně není kanál pro žádné tělo, ale přímé spojení s Bohem. Na této úrovni to již nejste vy, ale jednota všech bytostí.

Základní dělení je většinou do sedmi úrovní s každé odpovídá, zjednodušeně řečeno, jedna realita – jeden svět. Na tento svět je člověk napojen skrze energetické centrum tohoto těla, kterému se říká čakra – to je vlastně takové srdce tohoto těla, tudy proudí energie tohoto těla. Ta je dále rozváděna po celém těle energetickými kanály, kterým se říká meridiany – to jsou něco jako cévy fyzického těla. Čaker je velmi mnoho, údajně až 88 tisíc, ale jen sedm se počítá mezi hlavní – podle sedmi energetických těl a kolem 40 čaker je vedlejších. Čakry u lidí mají obvykle průměr kolem deseti cm, při duchovním rozvoji člověka se čakry rozšiřují, frekvence jejich vibrací se zvyšuje a i jejich barvy jsou jasnější a zářivější.

1. čakra, fyzické tělo (konec trupu)

„Nejsvrchnější tělo“, který nyní používáte je tělo inkarnační, které je z fyzikální hmoty, tedy fyzické nebo jemnohmotné (u vyspělejších mimozemských civilizací od 5D reality výše). Toto tělo vám umožňuje existovat ve světech časoprostoru a vzít na sebe omezení tímto daná. Jeho čakra nás spojuje s fyzickým světem. Dává nám sílu prosadit se a vytrvat. Převádí kosmické energie na fyzickou rovinu. Toto tělo podléhá více anebo méně zkáze, takže časem zemře (nebo je vhodné je vyměnit za jiné, v případě vyspělejších mimozemských civilizací). Jeho centrum je v základní čakře, skrze kterou cítíme spojení se Zemí, s hmotným světem a se vším materiálním, cítíme, že do tohoto světa „patříme“. Této úrovni nejvíce odpovídá červená barva.

Funguje-li čakra inkarnačního těla správě, jsme plni sebedůvěry a síly, cítíme se být součástí života, nejsme nikdy osamělí, stále cítíme, že máme k všemu živému úzký vztah a svět je naším domovem. Je-li čakra blokovaná, máme pocity vykořeněnosti, žijeme jakoby ve vzduchoprázdnu, nemáme pevnou půdu pod nohama,cítíme se být izolovaní, odtržení od hlavního proudu, osamělí, fyzicky u duševně slabí, „mimo hru“. Cítíme se ohrožení, bez ochrany, v neustálém nebezpečí, cítíme potřebu neustále se materiálně zajišťovat, každá překážka se nám jeví jako nepřekonatelná, mnoho věcí nám dělá starosti a život je pro nás břemeno. Někteří lidí na blokovanou energii proto naopak reagují agresivitou a bezohledností. Chybí jim pud sebezáchovy a necítí potřebu za každou cenu žít, protože život pro ně nemá takovou hodnotu. Jsme závislí na materiálních věcech a požitcích, které jsou pro nás jediným smyslem života.

2. čakra, éterické tělo (močový měchýř)

Dalším tělem je tělo éterické. To není nic jiného že živočišná elektřina a magnetismus – tedy, z vašeho pohledu již energie. Toto tělo je na úrovni 4D reality a je spojovacím článkem mezi vaším inkarnačním tělem a vaším nezničitelným tělem, které je z astrální hmoty. Centrum tohoto těla je v sakrální, druhé čakře. Díky tomuto tělu cítíte své pudy, nervové vzruchy, bolest a jiné neduhy a potřeby svého fyzického těla.

Toto tělo vaše fyzické oživuje a je s ním pevně svázané – to znamená, že když zemře vaše fyzické tělo, i toto tělo se posléze rozpadne také, jakmile se ho po smrti odložíte. V opačném případě, i když jste po smrti a nechcete se tohoto těla vzdát, můžete i svému fyzickému tělu bránit tomu, aby se rozpadlo, protože ho stále oživuje – i když vy už v něm nejste. Této úrovni nejlépe odpovídají vibrace oranžové barvy.

Funguje-li čakra éterického těla správě, cítíme se v dobré náladě, uvolnění a jsme při chuti. Lidé, kteří mají tuto čakru blokovanou, bývají často unavení, bez energie, vyčerpaní, nemají na nic chuť a náladu. Mohou trpět poruchami chuti k jídlu i nechutí k sexu a nedostatkem libida. Požitky těmto lidem nic neříkají a nelákají je, protože je buď v sobě hluboko potlačili (většinou díky nepříjemným zážitkům v dětství a nedostatkem něhy a lásky) nebo nerozvinuli, díky citovým zklamáním v pubertě. Jiní tento problém zablokované sexuální energie, která nemůže přirozeně proudit, řeší zneužíváním sexu hrubým způsobem, ve kterém chybí něha.

3. čakra, nižší astrální tělo (břicho)

Na úrovni solární, třetí čakry je naše „nezničitelné“, astrální – emocionální tělo. Díky němu cítíme emoce, sympatie a antipatie a vytváříme své astrální světy, kam odcházíme po opuštění fyzického a éterického těla. Když říkám že je „nezničitelné“, znamená to, že je trvalé a že nepodléhá zkáze, nikoli, že by je nebylo možné úmyslně zničit. Existují i velmi vyspělé a sofistikované techniky, kterými je ho možno rozložit, přeměnit a recyklovat. Tomuto tělu se říká „duše“.

Toto tělo je originál naše fyzického těla, které více či méně kopíruje jeho podobu, zatímco zase astrální tělo kopíruje vaši duchovní podobu. Protože emoce jsou velmi důležité, funkce této čakry do značné míry ovlivňuje náš duševní stav. Je zdrojem naší identity, ega, našeho já – tím kým jsme. Astrální tělo je zkrátka naše osobnost, sebevědomí, individualita tvořená z našich emocí a ega. Je centrem naší vůle a centrem, kterým vnímáme sami sebe. Tomuto tělu odpovídají nižší a střední astrální světy.

Vaše skutečné já je ovšem duchovní povahy, to samozřejmě zničeno být nemůže. Stejně tak, pokud se máte narodit a začít nový život, berete na sebe nejen nové fyzické tělo, ale i novou identitu – tedy nové astrální tělo. K tomu dojde tak, že když se rozhodnete pro inkarnaci, musíte napřed vystoupit do duchovních světů, kde je vaše věčné já. Tam se dostanete jen tak, že své staré astrální tělo jednoduše odložíte a to se rozpadne také. Vaše původní identita zmizí a díky tomu se všechny zkušenosti, které jste během posledního života získaly, se uvolní a přejdou do vašeho duchovného já – vnitřního vědomí. Ke svému novému tělíčku, které se teprve rodí, se pak připoutáváte už jako duch bez původní identity, takže se nemůžete pamatovat nic z vaší minulosti. Nové astrální tělo se pak vytváří na základě genetických předpokladů a doby narození podle astrálního kalendáře. Tím je dána vaše budoucí povaha a z části tak vaše budoucí identita. Astrální tělo je zkrátka vaše osobnost, sebevědomí, individualita tvořená z vašich emocí a ega. Je centrem vaší vůle a centrem, kterým vnímáte sami sebe. Tomuto tělu odpovídají nižší a střední astrální světy a barva mu přísluší žlutá a až zlatá.

Pokud tato čakra funguje správně, máme v sobě pocit vnitřní vyrovnanosti, jsme spokojeni sami se sebou a zároveň respektujete přání a pocity druhých. Máme v sobě dostatek světla, které nás chrání před negativními vibracemi okolí. Lidé, kteří mají toto centrum naopak blokované nebo disharmonizované se často cítí v depresi, útlumu, mají pocity marnosti, poražeností nebo jsou naopak přehnaně ctižádostiví, nedůtkliví, svéhlaví, umínění, ignorantští, rádi se předvádí, hrají divadlo, trpí žárlivostí a nízkým sebevědomím – projevují se vždy jako velmi nevyrovnané, labilní osobnosti, u kterých je narušena sebeúcta. Tito lidé nikdy nemají skutečnou radost ze života, protože si vždy musí něco dokazovat, někomu něco dokazovat, a nikdy nejsou spokojení sami se sebou nebo s druhými.

4. čakra, vyšší astrální tělo (srdce)

Na čtvrté úrovni se nachází vyšší astrální tělo. Je vlastně jen pokračováním nižšího a vyvinuté je jen u oduševnělých, duchovně vyspělejších lidí. Spojuje ducha a tělo, je spojnicí mezi duchovním, emocionálním a fyzickým. Je vyvinuté podobně jako u nižšího astrálního těla, které je vyvinuté u všech lidí, ale rozvíjí se jen u některých zvířat, protože ta mají ještě vlastní identitu nevyvinutou. Tomuto tělu odpovídají vyšší astrální světy. Je centrem emocí rozvinutých v city, v soucit, empatii, schopnosti se naladit na druhé a prožívat. Toto centrum je v oblasti srdce, kde se nenalézá jen naše fyzické srdce, ale i srdce naší duše. To znamená, že tady se naše já mění v ty – je to centrum, kterým vnímáme ty druhé a jste schopni se vžít do jejich identity a duševně se s nimi spojit a napojit se na ně. To nám umožňuje je také chápat a rozumět jim. Neptáme se ale proč a jak, prostě to tak cítíme, nevíme proč rozumíme, ale víme, že rozumíme. Toto centrum je velmi důležité z tohoto důvodu, že všichni, kdo je mají aktivní přicházejí po smrti do rajských oblastí. Jim nejvíce odpovídají zelená (uzdravení) a růžová barva (něha).

Lidé, kteří mají toto centrum blokované, nejsou schopni s nikým navázat láskyplný vztah, protože mají rádi jenom sami sebe. To se může projevovat různě – lidé s blokovanou čakrou srdce trpí buď nedostatkem sebevědomí, jsou žárliví, majetničtí, zranitelní, příliš závislí na lásce jiných anebo naopak se cítí zcela nezávislí, kteří by někdy i rádi milovali jiné, ale nejsou s nikým spokojeni. Často umí lásku dávat, ale neumí přijímat, mají pocit, že je to pod jejich úroveň nebo že to nepotřebují. Lidé blokem na této úrovni mohou být velmi slušní a laskaví, ale stále jsou velmi orientovaní na své já. Často bývají proto nároční, chladní, odměření, velmi konzervativní, přísní, ortodoxní, chladnokrevní, arogantní. Mají-li blokovanou, ale jen hyperaktivní solární čaru, netrpí nedostatkem sebevědomí, ba naopak někde si o sobě myslí ještě více, než ve skutečnosti jsou.

5. čakra, mentální tělo (krk)

Na úrovni páté čakry je naše mentální tělo. Zde vystupujeme ze své duše a odkládáme své astrální tělo, která nám propůjčovalo naší identitu. Stáváme se čistým duchem, pouhou myšlenkou, nemáme ani žádné tělesně projevené pohlaví, žádný vzhled. Vyjadřujeme se a realizujeme bez použití nástrojů hmoty, která se nám ani nepřizpůsobuje, ani nám neklade překážky. Jsme skutečně tím, čím jsme a tak se jevíme, bez jakéhokoliv vnějšího obalu. Máme-li tělo a tato čakra není blokována, prakticky nás neomezuje v komunikaci a našem sebevyjádření, snadno se vyjadřujeme, tvoříme a komunikujeme. Je-li naše mentálně tělo vyvinuté, jsme schopni používat telepatii, i když jsme ve fyzickém těle.

Je-li čakra mentálního těla blokována, je narušena komunikace mezi hlavou a tělem, nejsme schopni jej správně ovládat. Nedokážeme přijímat své pocity a prožívat je, často vybouchneme, potlačujeme emoce nebo je úplně potlačíme. Můžeme cítit problémy se správně vyjádřit, nemáme jasno v tom, co chceme, cítíme se zmatení, dezorientovaní, rozpolcení, cítíme rozpaky, jsme zakřiknutí, můžeme trpět trémou, koktavostí, bolestmi v krku apod. Lidé trpící podobnými problémy mohou ale mít naopak nutkání je řešit a tak cítí potřebu stále něco mluvit, mají strach z „trapného ticha“, zadrhávají, blábolí nesmysly, mluví nesouvisle, zmateně, bojí se projevit takoví, jací opravdu jsou nebo co vědí a umí. Jejich řeč je buď neuhlazená a hrubá nebo věcná a studená. Tito lidé jsou plaší, schovávají se před ostatními nebo naopak žoviální a svoji neschopnost se uvolnit maskují do velkých a teatrálních gest.

6. čakra, kauzální tělo (čelo)

Na úrovni šesté čakry je vyšší mentální. Tato rovina tvoří naše kauzální tělo, což je naše superego, intuice, vnitřní vědomí, naše věčná identita, paměť, duchovní vědomí, které se neustále rozšiřuje a roste a tak se přibližuje k duchovní podstatě stvořitele. Čím vyvinutější jeho naše kauzální tělo, tím lépe můžeme poznávat a chápat podstatu života a cítit Boha ve všem. Velmi to ale záleží na tom, zda správně funguje solární a zda je vyvinutá srdeční čakra. V opačném případě, i když je naše šestá (čelní) čakra hodně aktivní a máme velmi dobrou intuici, můžeme získat hluboké poznání, ale je pokřivené a zdeformované našimi vlastními žádostmi. Z této úrovně se inkarnujeme a do této úrovně přecházíme před novou inkarnací, abychom se ukončili svoji současnou identitu. Pokud nedojde k úplnému odevzdání původní identity, můžeme mít v následujícím životě se svojí identitou problémy, zvláště pokud se narodíme do těla opačného pohlaví.

Blok na této úrovni se projevuje tím, že dělá z člověka suchara a rozumáře, který žije jen z logiky a rozumu, nemá žádnou fantazii, smysl pro duševno ani pro duchovno, jako typicky racionální člověk a intelektuál. Tento člověk věří vždy jen tomu, co vidí, co lze spočítat a prokázat, nemá vlastní názor, ale kopíruje to, co je obecně přijímané a vědecky dokázané. Cenu má pro něj pouze to hmatatelné, materiální a to, co přináší praktický užitek.

7. čakra, duch (nad temenem hlavy)

Sedmá čakra neodpovídá už vlastně žádnému našemu tělu – je to oboupohlavní, tvůrčí svět čistého ducha a jednoty. Na této úrovni ztrácíme i své duchovní já a identitu. Zažíváme zde opět jednotu s Bohem, takže my a Bůh jsme jedno. O této čakře většinou neříkáme, že je doslova blokovaná, ale buď jen aktivní nebo neaktivní. Většina lidí ji totiž nemá aktivní a proto nepoznávají Boha a nechápou ho. To, že nemohou cítit spojení s ním, ani jeho energie nemůže lidmi pronikat, což způsobuje, že vždy je nějaká čakra blokovaná, hyperaktivní nebo disharmonická. Existuje mnoho technik na otevírání této čakry, ovládání energie a harmonizace čaker. Mohou být krátkodobě úspěšné, ale nikdy ne trvale. Korunní čakra se otevírá trvale sama od sebe, až k tomu člověk sám dozraje na záladě zkušeností. Duchovní zralost je dána především osobními postoji člověka a nelze ji dosahovat žádnými technikami anebo metodami.

Dokud nemáme tuto čakru plně aktivní, nemůžeme zcela prožívat pocit jednoty a nemůžeme být zcela zbaveni jakéhokoli pocitu strachu.